# حرف_دلم

زندگی کبیریتی !!!!

  تولــــد انســـان روشـــن شـــدن کبریـــــتی اســــــــت و مـــــــرگش خامـــــــوشی آن! بنـــــگر در ایــــــن فاصـــــــــله چــه کـــــــردی؟!! گــرما بخشیــــــــدی...؟! یا ســـــوزانـــــدی...؟!! ادامه مطلب
/ 25 نظر / 57 بازدید